Poptávka zboží

Pistolová montážní pěna

Jednosložková rozpínavá polyuretanová montážní pěna určena k profesionální aplikaci pomocí pistole. Vyrobena z vysoce kvalitních surovin.

SKLADEM NA PRODEJNĚ!

Toto zboží máme běžně skladem na některé z našich prodejen a lze jej pro Vás mít připraveno k expedici následující pracovní den.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
750ml 6150185 118,58 Kč 98 Kč bez DPH 118,58 Kč 98 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
750ml 6150185 1 185,80 Kč 980 Kč bez DPH 118,58 Kč 98 Kč bez DPH 10 ks 5-10 dnů ?
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
750ml 6150185 1 422,96 Kč 1 176 Kč bez DPH 118,58 Kč 98 Kč bez DPH 12 ks 5-10 dnů ?

Podrobnější popis

Aplikace

Montážní pěna Monton má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Obsahuje hnací médium bez CFC – nepoškozuje ozonovou vrstvu. Je vhodná k montáži rámů oken a dveří, vyplňování dutin, při tvorbě zvukových izolačních vrstev, montáži střech nebo při zlepšování tepelně izolačních vlastností chladících systémů.

 

Nebezpečí Obsahuje: polymethylen polyfenyl isokyanát chloralkány, C14-17 * H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout H315 Dráždí kůži H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H319 Způsobuje vážné podráždění očí H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H351 Podezření na vyvolání rakoviny H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy * P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy-Zákaz kouření P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů * U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Podobné produkty

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 3000 Kč pro e-shop

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální slevy

Pro firmy, velkoodběratele, prodejce a další...

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem a dalších
60 000 položek na objednání...