Univerzální olej WD-40 | Pematex
Poptávka zboží

Univerzální olej WD-40

  • Výrobce: WD-40
  • Kategorie: Ostatní
  • Dostupnost: 5-10 dnů
  • Materiál: *

WD-40 je okamžité a maximálně účinné mazivo a konzervant. Slouží i jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solnou mlhou.

SKLADEM NA PRODEJNĚ!

Toto zboží máme běžně skladem na některé z našich prodejen a lze jej pro Vás mít připraveno k expedici následující pracovní den.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
100ml WD40000100 65,49 Kč 54,12 Kč bez DPH 65,49 Kč 54,12 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
200ml WD40000200 75,50 Kč 62,40 Kč bez DPH 75,50 Kč 62,40 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
400ml WD40000400 129,87 Kč 107,33 Kč bez DPH 129,87 Kč 107,33 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
100ml WD40000100 - - jen 1 ks 5-10 dnů
200ml WD40000200 - - jen 1 ks 5-10 dnů
400ml WD40000400 - - jen 1 ks 5-10 dnů

Podrobnější popis

Aplikace

Olej WD-40 slouží jako ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. Slouží také jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy a zámky.

 

Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 2% aromáty.

Nebezpečí! Může způsobit ospalost nebo závratě. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Obsah/obal zlikvidujte bezpečným způsobem.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bez dostatečného větrání možné nebezpečí vzniku výbušných směsí.

Podobné produkty

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 3000 Kč pro e-shop

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální slevy

Pro firmy, velkoodběratele, prodejce a další...

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem a dalších 60 000 položek na objednání...