Univerzální olej WD-40 Smart s dávkovačem | Pematex
Poptávka zboží

Univerzální olej WD-40 Smart s dávkovačem

  • Výrobce: WD-40
  • Kategorie: Ostatní
  • Dostupnost: ihned k odeslání
  • Materiál: *

WD-40 je okamžité a maximálně účinné mazivo a konzervant. Slouží i jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solnou mlhou. Tato varianta obsahuje chytrý rozprašovač s možností volby intenzity rozstřiku.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
420ml WD803S 159,72 Kč 132 Kč bez DPH 159,72 Kč 132 Kč bez DPH 1 ks 8 ks
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
420ml WD803S - - jen 1 ks 8 ks Doprava zdarma
nad 1500 Kč

Podrobnější popis

Aplikace

Olej WD-40 slouží jako ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. Slouží také jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy a zámky.

 

Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 2% aromáty.

Nebezpečí! Může způsobit ospalost nebo závratě. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Obsah/obal zlikvidujte bezpečným způsobem.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bez dostatečného větrání možné nebezpečí vzniku výbušných směsí.

Podobné produkty

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 1500 Kč pro e-shop

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální slevy

Pro firmy, velkoodběratele, prodejce a další...

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem a dalších 60 000 položek na objednání...